Rekvizīti

SIA „AUTO STARTS TŪRE”

Vienotais reģistrācijas Nr. 43603022043
Juridiskā adrese: Aspazijas iela 6, Jelgava, LV-3001


Bankas konti:

SEB Banka

Swift kods UNLALV2X
EUR konts LV98UNLA0050004868390

 

Swedbank

Swift kods HABALV22
Multivalūtu konts LV43HABA0551008530296